strona główna > dotacje unijne

Dotacje unijne

Szanowni Państwo,


Miło nam poinformować, że nasza Firma w dniu 16 marca  2015 r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-107/14-00 o dofinansowanie Projektu „Wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów oraz zmiana procesu produkcyjnego w firmie NETEX dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny raszlowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu są działania zmierzające do wprowadzenia do Spółki nowych produktów tj. sieci dziewiarskiej o różniej grubości sznurka oraz siatki ogrodniczej o grubości sznurka mniejszej niż 2,5 mm. Ponadto nastąpi usprawnienie procesu produkcyjnego oraz organizacyjnego przedsiębiorstwa.


Tytuł projektu: „Wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów oraz zmiana procesu produkcyjnego w firmie NETEX dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny raszlowej”
Nazwa beneficjenta: ZPH „NETEX” PODSZUS Spółka Jawna
Całkowita wartość projektu: 2 345 610,00 PLN
Kwota dofinansowania: 799 986,50 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: http://mazowia.eu/

Zaproszenie do składania ofert


zaproszenie_do_skladania_ofert_pl.pdf 159.89 KB
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT - wersja polska
zaproszenie_do_skladania_ofert_ang.pdf 168.28 KB
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT - wersja angielska
Program Regionalny